Snippet

Plage de javascript

6 réponses de la communauté

[...Array(5).keys()];
 => [0, 1, 2, 3, 4]
[...Array(5).keys()];
 => [0, 1, 2, 3, 4]
function range(start, end) {
	/* generate a range : [start, start+1, ..., end-1, end] */
	var len = end - start + 1;
	var a = new Array(len);
	for (let i = 0; i < len; i++) a[i] = start + i;
	return a;
}
// while ES6 does not have any similar methods built-in 
// the same basic functionality can be implemented by:
[...Array(5).keys()];
 => [0, 1, 2, 3, 4] 

String.fromCharCode(...[...Array('D'.charCodeAt(0) - 'A'.charCodeAt(0) + 1).keys()].map(i => i + 'A'.charCodeAt(0)));
 => "ABCD"

//        OR       //

function range(size, startAt = 0) {
  return [...Array(size).keys()].map(i => i + startAt);
}

function characterRange(startChar, endChar) {
  return String.fromCharCode(...range(endChar.charCodeAt(0) -
      startChar.charCodeAt(0), startChar.charCodeAt(0)))
}
function range(start, end, interval = 0) {
    let arr = [];
    interval = interval > 0 ? interval-1 : 0
    for (let i = start; i < end; i++) {
       arr.push(i)
       i+=interval;
    }
    return arr
  }
// example range(0 , 100 , 5)
function range(start, end) {
  return (new Array(end - start + 1)).fill(undefined).map((_, i) => i + start);
}